‟overcq”

Notatki o OUX/C+

Zadania asynchroniczne

Do zwykłych ‹zadań› synchronicznych (“D”) i ‹zadań› wątkowanych (“Dh”) dodałem obsługę ‹zadań› asynchronicznych (“Da”).

‹Zadania› asynchroniczne też są wykonywane w osobnym wątku jak ‹zadania› wątkowane, ale nie są synchronizowane do innych ‹zadań›. Natomiast w procedurze ‹zadania› asynchronicznego można wymusić synchronizację bloku instrukcjami “Da_B_”/“Da_B”. Dostęp do danych współdzielonych programu bez bloku synchronizacji nie jest jeszcze przemyślany.