‟overcq”

Człowiek

Zaburzenia rozwoju człowieka w ciele matki

Rozważania teoretyczne. Czy podobieństwo kodu genetycznego dziecka w ciele matki może powodować rozpoznawanie przedmiotów programu genetycznego jako własne? Czy forma produktów programu genetycznego jest kluczem rozpoznawczym czy zawierają one osobno znaczniki identyfikacyjne (jakby losowe)? Czy występują poprostu błędy wykonywania określonych form programu genetycznego — ze względu na co?

Wydaje się, że bezpośrednią przyczyną uszkodzeń podczas powstawania ciała są błędy funkcji kształtujących uruchomiony proces, czyli aktywacje lub otrzymania sygnałów zmiany. Ponieważ sygnały te są przesyłane przy użyciu związków chemicznych, ilościowo, to nie można powiedzieć, że pojedyncze cząstki mutujące z zewnątrz zakłócają utworzenie całego organu.

Czy można udowodnić, że podczas podziałów komórek w procesie powstawania występuje sprawdzenie pomyślności utworzenia drugiej warstwy od komórki specjalizowanej kierunku? I czy jest stosowane powtarzanie kroku specjalizacji? Czy w takim razie właściwą przyczyną uszkodzeń genetycznych z powodu pokrewieństwa matki i ojca jest to samo, co przy uszkodzeniach z powodu wysokiego promieniowania radioaktywnego: uszkodzenia programu genetycznego przekazywanego dalej podczas podziałów komórek, z których powstanie jeszcze wiele komórek dowolnego lub tego samego rodzaju? Więc co byłoby w tym przypadku przyczyną błędnego kopiowania programu genetycznego, jeśli nie jest to czynnik zewnętrzny?