Strona domowa ‟overcq”

‘Patche’

wpa_supplicant

Opis

W systemie operacyjnym Gentoo Linux dla karty WiFi BCM4313 bieżąca wersja “wpa_supplicant” nie łączy się z siecią, dlatego utworzyłem ‘patch’ wyłączający dodatkowe funkcje (SCS i MSCS), których nie obsługuje ta karta sieciowa. Plik z ‘patchem’ należy umieścić w folderze “files”, dopisać do listy w pliku “wpa_supplicant-“*“.ebuild” i przebudować “manifest” pakietu.

‘Patch’

--- a/wpa_supplicant/wpa_supplicant.c
+++ b/wpa_supplicant/wpa_supplicant.c
@@ -1883,7 +1883,7 @@

 static void wpas_ext_capab_byte(struct wpa_supplicant *wpa_s, u8 *pos, int idx)
 {
-       bool scs = true, mscs = true;
+       bool scs = false, mscs = false;

        *pos = 0x00;