‟overcq”

Społeczeństwo

Wolna wola

Ze względu na posiadanie przez człowieka wolnej woli jedyne pewne, co można powiedzieć, że będzie dziać się ze społeczeństwem, jest to, jak zmieni się ono, wobec jakiej rzeczywistości będzie funkcjonować, gdy zmieni się zewnętrzny wpływ podtrzymujący świat, gdy zmieni się obecność Boga w nieobecność. Wtedy przestrzenią społeczną stanie się piekło.Wszystkie pozostałe przewidywania wynikają z użycia przemocy wobec ludzi, by uzyskiwać pewien obraz przez eliminację. Piekło polega na bezskutecznym w rzeczywistości i destrukcyjnym wobec siebie funkcjonowaniu umysłu w przestrzeni nieodpowiedniej dla człowieka, dla niego nie przygotowanej w dostępnych mechanizmach, a raczej z mechanizmami tortur. Można przypuszczać, że istnieją dwa rodzaje piekła: ‣ takie, w którym jest chaos wyczerpujących przeciwko sobie swoją sprawność mechanizmów, oraz ‣ takie, w którym używane są nieludzkie mechanizmy karania za wykonywanie posiadanych przez ludzi i niemożliwych już do zastąpienia z powodu braku źródła — mechanizmów destrukcji. Pierwszy rodzaj piekła wydaje się piekłem właściwym, określonym jako „ciemności zewnętrzne” ⁅Biblia➪Mt 24,51, Mt 25,30⁆, natomiast drugi rodzaj jest opisywany w Ewangelii jako cierpienia, które spadną na ludzi przy końcu świata.

Więc widać, że tzw. „los świata” nie jest jego losem, lecz wolą Boga w realizacji dzieła stworzenia przy zamierzonym daniu człowiekowi wolnej woli i niemożliwości pokonania Boga tą wolą, ale możliwości pokonania siebie, że Bóg w samej istocie wolnej woli człowieka do niczego nie zmusza, gdyż to człowiek wybrał odpowiedzialność, chcąc poznać dobro i zło. Natomiast z powodu własnego bytu: człowieczeństwa, człowiek nie może być Bogiem, bo już jest i był kimś innym, ale może być z Bogiem. Dlatego w Biblii pojawiają się stwierdzenia, że ludzie nie mogą zobaczyć Boga, czyli przebywać z nim tak, jak z innym człowiekiem, bo „pomarliby”. Również w sensie obecności Boga opisanej w tym tekście można rozumieć specyficzną formę opisu/nazwania Boga podczas nadprzyrodzonych rozmów w Starym Testamencie: „Bóg Twój”, „Twego Boga” — człowiek nie może wybrać sobie Boga prawdziwego, a jedynie oddaje się własnym bożkom.