‟overcq”

Państwowość

System ‚utrzymywania’ gospodarki państwa

Na czas czytania tego tekstu zaniechajcie (dla własnego zrozumienia tekstu :-> ) jakichkolwiek pouczeń, które wam wpojono jako poprawność zachowania, a które to pouczenia i tak nie skutkują wymuszeniem zgodności z oczekiwaniem zachowania rzeczywistego w waszej nieświadomości bieżącej rzeczywistości.

Kupowanie razem z VAT‐em i używanie zgodnie z bytem rzeczywistym, gdy potrafi się wykorzystać we własnej rzeczywistości ekonomiczniej niż koszt zakupu (a nie tylko koszt VAT‐u), jest największym poniżeniem dla ludzi wierzących w system, który zakłada, że poznawana przez ludzi rzeczywistość miałaby nie być wykorzystywana przez nich w przyszłości kiedykolwiek, także z pewnym udziałem tych przedmiotów. Poniżaliście personalnie, bezpośrednio przez wiele lat, a byliście poniżani pośrednio z fundamentu rzeczywistości dla wieczności. W PRL‐u pojedynczy wynalazcy byli okradani i blokowani, po jego zakończeniu wszyscy stali się okradani i blokowani, więc wszyscy zaczęli starać się omijać system okradania ich z własnej działalności: czy wynikała z rozumienia rzeczywistości, czy też z bezmyślnego naśladowania. W ten sposób system wspierał tych ‚poprawnie’ naśladujących, a niszczył tych wynajdujących i uczył ich poprawności zgodności, więc teraz macie społeczeństwo niezdolne do funkcjonowania rzeczywistego, a potrafiące wszystko kraść i symulować — wszystko zgodnie z ludzkimi prawami systemu w rzeczywistości ukrywanej przed systemem, nie potrafiącym globalnie rozumieć rzeczywistości jednostkowych zamiast rozumienia przez poszczególnych ludzi.

Jeszcze ktokolwiek ma wątpliwości co do fikcyjnej wartości pieniądza w takim systemie? Gdy społeczny dług liczbowy nie jest wyrażalny w rzeczywistości, a wtedy pozostaje już tylko realizacja wprost tego, czym wartość pieniądza była i jest utrzymywana — w nadziei jej ‚przywrócenia’, czyli używanie siły, więc prowadzenie wojny.