‟overcq”

Państwowość

System publicznego nierządu społecznego

W systemie nierządu ludzie wykonują kilka rodzajów rzeczywistej działalności społecznej:

Przy takim funkcjonowaniu społeczeństwa nie jest istotne, że powstaje dług finansowy, który jest tylko wskaźnikiem nieprawidłowości, ale to jest istotne, że uszkodzeniu ulegają umysły ludzi, którzy już nie potrafią tworzyć społeczeństwa, a reagują tylko na pieniądz, który można zagarnąć, lecz nie ma on już podstaw w produkcji własnej oprócz posiadanej siły służącej do utrzymania jego fikcyjnej wartości.