‟overcq”

Społeczeństwo

Społeczne bezprawie

Postępowanie zbrodniczego społeczeństwa jest zawsze takie samo w kolejnych czynach:

A później — mimo powyższych przestępstw już dokonanych — to, co jest najistotniejsze:

A wtedy nieuchronnie następuje dalej: