‟overcq”

Z bloga o OUX/C+

Schemat kolorów interfejsu użytkownika

Schemat ten nazwałem: ‟niebo w puszczy”, z racji tego, że kolory w nim występujące przypominają te widoczne w lesie oświetlonym światłem naturalnym.

W systemie operacyjnym Windows XP pracującym w maszynie wirtualnej trzeba:

Wszędzie, gdzie podano tylko jedną wartość z RGB (red, green, blue), należy ją zastosować dla wszystkich trzech.

Konfiguracja tych kolorów w edytorze Geany jest opisana w tym wpisie.

Kształtki
Tło panelu: rgb:a2
Tło wnęki: rgb:ca (niebo przejściowe)
Tło okna ulotnego: rgb:df/de/ff (niebo przez ekran)
Kreski/linie: rgb:7a/7a/7f
Tekst: rgb:0
Nieaktywny tekst panelu: rgb:57

Edytor tekstu
Numery linii: rgb:5f
Numer bieżącej linii: rgb:4a/4a/4f (nie sprawdzone)
Tło bieżącej linii/dymku: rgb:ce (linii – niepolecane)
Kursor: rgb:bf/5f/0
Wskazywany nawias: rgb:2b/5f/ff
Tło wyszukania: rgb: rgb:c7/9c/9c
Tło zaznaczenia: rgb: rgb:c4/9c/9c
Tło linii zaznaczenia: rgb:b8 ⇢ rgbt:92/4f
Tło fragmentu do szybkiego przemieszczenia wskaźnika klawiatury: rgb:b6

Składnia
W nawiasach – rzeczywiste znaczenia kolorów w oryginalnej palecie. Kiedyś powstałe z rzeczywistości intuicyjnie, teraz nazwane.
Składniki główne: 0x2b, 0x37, 0x5f.

Komentarz: rgb:5f (punkty orientacyjne w strukturze tekstu)
Komentarz dokumentujący: rgb:2b/37/5f (punkty decyzyjne do struktury tekstu)
Etykieta: rgb:5f/0/0 (wyjątkowy punkt przeskoku/odskoku w strukturze tekstu)
Słowo kluczowe: rgb:0/0/5f (stałe punkty przepływu w strukturze tekstu)
Instrukcja preprocesora/znacznik XML: rgb:0/2b/0 (linie zmieniające stabilność obszarów struktury tekstu)
Typ: rgb:0/5f/0 (punkt nowego bytu w strukturze tekstu)
Liczba: rgb:5f/0/37 (punkt zderzenia w strukturze tekstu)
Ciąg tekstowy: rgb:5f/37/0 (punkt opisu w strukturze tekstu)
Znak tekstowy: rgb:5f/37/0

Terminal
Tło: rgb:0
Tekst: rgb: ee/ee/ec (przeciętne, zneutralizowane w barwie światło monitora kineskopowego)