‟overcq”

Człowiek

Prawo życia organicznego

Organizmy żywe nie po to mają komórki tych samych funkcji realizowanych, by wydawać im polecenia masowe, ale po to, by ochronić wykonanie ustalonego programu mimo zadziałania czynnika uszkadzającego pewną liczbę takich komórek w określonym obszarze. Czyli komórki określonej specjalizacji są kopią zapasową własnego istnienia organizmu, ale nie są niezbędne, gdy posiada się programy natychmiastowego odtwarzania każdego rodzaju komórki w jej miejscu struktury organizmu; z wiedzy wcześniej stworzonej, tzn. najpierw jest projekt — kreacjonizm, później zmiany własne. Itd.: