‟overcq”

Internet

Powtarzalna historia forów dyskusyjnych

Internet daje w swoich założeniach swobodę wypowiedzi (bez uwzględniania tutaj środków, jakie są wymagane do utrzymywania informacji dostępnej publicznie, krótkotrwała publikacja nie kosztuje wiele) — to określa, jak on wygląda z punktu widzenia osób, które zjawiają się z żadnym lub małym doświadczeniem, nie mówiąc w ogóle o stopniu zrozumienia technicznej strony. Faktem jest, że nowe osoby przynoszą świeżość świata rzeczywistego, którą widać w specyficznym stylu wypowiedzi, ponieważ to jest jedyne źródło informacji o charakterze osoby, gdy mowa jest na temat techniczny albo globalnoplotkarski. Czyli za każdym razem na forum publicznym, gdy w zależności od możliwości forum ukazują się kolorowe rysunki mające prezentować rozmówców, wyszukane pseudonimy, czy ‚odznaczenia’ za liczbę wypowiedzi — są to w większości puste, nieistotne informacje powstałe z przymusu zapełnienia formularza rejestracyjnego (mało kto wymyśla coś indywidualnego — najczęściej to kopie obrazów z popularnych gier czy filmów), chęci przypisania subiektywnej istocie treści obiektywnych (wybieranie sobie pseudonimu blisko brzmiącego jak nazwa jakiejś technologii czy marki). Jedynie ze stylu wypowiedzi i słownictwa można próbować poznawać osobę, która tak błaho potraktowała swoje kilka znaków na pseudonim i niewiele bajtów na mały rysunek, który mógłby wiele powiedzieć.

Przypuszczalnie dlatego się tak dzieje, że w momencie tworzenia swojej postaci na danym forum dyskusyjnym następuje rozdział na tę osobę z rzeczywistości oraz ten ograniczony obraz, który jest dostępny do wglądu przez innych. Powstaje sytuacja zachęty do rozmowy o wymyślonych problemach (po wyłączeniu własnego twórczego myślenia) i dla innych typów ludzi – o obiektywizowanych własnych zasadach. Można spotkać ludzi, którzy jawnie kłamią, próbują podejść rozmówcę, wyciągnąć informacje — i po pierwszych słowach już zazwyczaj można taką osobę rozpoznać. Pojawiają się tacy, którzy przychodzą po cudzą darmową pracę, nie wiadomo na co licząc. Stale zazwyczaj rezydują ci, którym wydaje się, że mają wszystkie rozumy świata (jeszcze niestety nie wszechświata) — poznać po wyszukiwaniu u innych potknięć znaczeniowych w wypowiedziach. I oczywiście jeszcze jedna grupa osób: według własnego mniemania ‚wyższa rasa’ niż reszta ludzi, to są najczęściej wybrani informatycy (ale nie znalazłem reguły wiążącej przynależność ze statusem w rzeczywistym świecie).

Grupy dyskusyjne, w których publikować może tylko osoba przypisawszy sobie względnie stały wizerunek (popularnie nazywany ‘awatarem’), są najczęściej mało liczebne. Ale — jak już wspomniałem wyżej — zbudowanie atmosfery wzajemnego zaufania, która umożliwi bezkonfliktową wymianę informacji i poglądów przekładających się na rzeczywistość, utrudnia w tym wypadku nieważność informacji zawartych w wizerunku utworzonych w krótkotrwałym, szybkim i płytkim przeniesieniu cudzej postaci na swojego ‘awatara’.

W miarę upływu czasu istnienia danego forum dyskusyjnego zaczynają wyróżniać się pewne osoby, które ‚były od zawsze’ i znają długą historię forum, odpowiedzi na tematy na nim poruszone wcześniej. Takie osoby po pewnym czasie zaczynają naciskać, by powstawały regulaminy, formy zachowania, dobrze znane FAQ‐iFrequently Asked Questions oraz wszelkiego rodzaju przeszkody, by na forum nie pojawił się przypadkowy temat. Od zgody na takie działania zaczyna się skostnienie forum (zresztą tak się też dzieje, gdy od początku istnieją surowe reguły).

Co to jest regulamin forum? Jeśli regulamin ma więcej niż średnio trzy zdania, to służy najczęściej do wyrzucania nowych osób z forum, które mają swoje własne cechy i raczyły się wypowiedzieć w sposób bardziej indywidualny. Regulamin, który jest skierowany do myślących ludzi, nie powinien posiadać definicji ‘spamu‘, czy ‘floodu’, ale często ludziom tworzącym regulamin wydaje się, że więcej słów zasad to mądrzej, a skutkiem jest przyspieszenie skostnienia forum dyskusyjnego.

Co to jest forma zachowania? Najczęściej jest nazywana etykietą i znowu preferuje zasiedziałych w jednym miejscu, znających dobrze zewnętrzną formę wypowiedzi w najdrobniejszych szczegółach, o które właśnie się awanturują przy większości okazji. Nie chcę nawet porównywać do dworskiej etykiety, która ukrywała zwykłe zbrodnie pod maską niewinności, a tak jest ona wychwalana wszędzie tam, gdzie zamiast zrozumienia panuje skostnienie.

Co to jest FAQ grupy dyskusyjnej? To taki dokument, który ograniczony do jednej strony tekstu daje pożyteczne informacje dla nowych osób przychodzących na dane forum, ale niestety tu też panuje nadmierna twórczość, którą autorzy mogliby umieścić na stronach internetowych poszczególnych projektów, zamiast prezentować znikome informacje, gdy czytający szuka najważniejszych odnośników.

jeśli spotka się forum, które posiada przesadzony co najmniej jeden z tych trzech dokumentów, to może oznaczać, że opiekuni forum nie zrozumieli podstawowych zasad przyciągających ludzi na fora dyskusyjne: tematyczne – to tylko jedno z wielu i odwiedzający ma mało czasu, towarzyskie – to prawdopodobnie wybrane z wielu i tematyczne fora są do dyspozycji gdzie indziej.