Strona domowa ‟overcq”

Zmienione programy

ROX-Filer

Adresy zasobów

  1. wersja zmieniona
  2. wersja źródłowa

Zmiany względem źródłowego programu

Ukazanie menu wyskakującego nie pod wskaźnikiem, lecz obok (stycznie do niego), ponieważ menu reagowało później na zwolnienie klawisza użytego do jego otwarcia.

Zmiana opóźnienia wyświetlenia ikony przeciągania na 360 ms.

Usunięcie odczytu zawartości widocznych katalogów, gdy nie zostały jeszcze otwarte; w celu wyświetlenia ikon oraz rozpoznania katalogu aplikacji ‘desktopowej’.

Usuniecie obsługi ikon użytkownika dla katalogów.

Zamiana na funkcję “dup2”, gdzie była użyta “dup”.

Wyłączenie pytania, czy ‘zmergować’ katalog, gdy jest włączona opcja “quiet”.

Dodanie właściwej obsługi montowania ścieżki, omijającej błąd w GTK.