‟overcq”

OUX/C+ jest to środowisko programowania do systemów uniksopodobnych, w którym programuje się w języku C+ utworzonym z języka C. Do tego języka nie ma jeszcze pojedynczego kompilatora, a zaimplementowane funkcjonalności są realizowane skryptami zewnętrznymi i makrami języka C, by utworzyć pliki źródłowe języka C, które są następnie kompilowane przez clang lub gcc. Jednak jest to zautomatyzowane i wystarczy tworzyć program jednym poleceniem programu ‟GNU make”.

Potrzeba utworzenia nowego języka opartego na C wynikła z mojej krytyki języka C++ (i wielu innych języków obiektowych) oraz z powodu powstania środowiska programowania OUX, które wymagało języka implementacji. W języku C+ podchodzi się do programowania całościowo, a nie wybiórczo. Na przykład korzysta z globalnych procedur i algorytmów zamiast tworzyć niepotrzebnie własne. Programuje wszystkie ścieżki wyjścia z programu w przypadku błędu.

Pełny opis OUX/C+ można poznać, czytając jego źródła. Warto przeczytać dostępną dokumentację: podręcznik oraz wpisy na blogu od wstępu i opisy użycia modułów.