‟overcq”

Programowanie

Oprogramowanie

Aplikacje

‟ouxy notepad”
miniaturaOkno wersji 0.13
zastosowanierealizacja na całości wiedzy
wyposażeniepodstawowe
programnotatnik hierarchiczny
kategoriabazy danych
technologia wykonaniaadaptacja środowiska
klasyfikacja wykonaniadeterministyczna systemowa
miejsce pracyniewymagające wyłącznego sterowania urządzeniami
rodzaj pracystała
wymagane serwisowaniestały nadzór nad plikami zapisywanymi w pamięci niezanikającej
zależność uruchomieniowa‘toolkit’ ‟GTK+ 3”
instalacjauruchamianie z “katalogu bieżącego”
bieżąca wersjahttps://github.com/overcq/ouxy-notepad
plik‟linux” “x86_64” [niedostępny]
‟linux” “x86”➪“i686” (czyli ‘cpu’ klasy ‟Intel PentiumPro”) [niedostępny]
‟linux” “x86”➪“i386” [niedostępny]
punkt kontroli oprogramowania jakby 9‐10 pochodzący z procesu wytwarzania programu ‘oux’Wersja 0.14 w połączeniu z nie dostępnym tutaj uproszczonym schematem kolorów ‟GTK+ 3” jest wystarczająco kompletną całością. Natomiast nie jest projektem wystarczającym użytkowo, ponieważ obecny jest znany dobrze problem ‛kiedy‐jak widoczności’ zawartości drzewa (nazwany w Fałszywe mapy umysłu (‘mind maps’) a notatki). Problem ten dla drzewa ksiąg nie występuje, natomiast wymaga rozwiązania projektowego dla drzewa notatek, ale teraz jest przynajmniej — mimo konieczności przewijania zawartości — widoczne całe drzewo (nie wymaga otwierania gałęzi).

Rozszerzenia do przeglądarki ‘www’ Chromium

Rozszerzenia spełniają następujące standardy produkcyjne w środowisku programowania rozszerzeń ‟chromium”:

Opis podstawowy
technologia wykonaniaadaptacja środowiska
zależność uruchomieniowa• Chromium lub ‟Google Chrome”, w wersji nowej
• ‟shared library ©overcq”
instalacjaPo pobraniu pliku przeciągnij go do otwartej karty z listą rozszerzeń (pod adresem “chrome://extensions”).
‟shared library ©overcq”
wyposażeniepodstawowe
programuniwersalne części programu innych rozszerzeń
kategoria‘servery’
klasyfikacja wykonaniadeterministyczna narzędziowa
zależność uruchomieniowa‟chromium” lub ‟Google Chrome”, w wersji nowej
plik[niedostępny]
uwagaTo rozszerzenie jest niezbędne do uruchomienia wszystkich rozszerzeń typu “©overcq” i trzeba je koniecznie zainstalować.
‟new tab page ©overcq”
ikonaIkona ‟new tab page ©overcq”
zastosowanieprzeglądanie ‘www’
wyposażeniepodstawowe
programstrona nowej karty z wygodnym ‘menu’ „zakładek”
kategorianormalizatory
klasyfikacja wykonaniadeterministyczna narzędziowa
miejsce pracybez drgań
rodzaj pracystała
wymagane serwisowaniezarządzanie zakładkami
instalacjaPo pobraniu pliku przeciągnij go do otwartej karty z listą rozszerzeń (pod adresem “chrome://extensions”).
plik[niedostępny]
punkt kontroli oprogramowania jakby 9‐10 pochodzący z procesu wytwarzania programu ‘oux’Wersja 2.11.0.1 jak od ok. 1 marca 2015 zostaje przesunięta do uzyskania formalnego przeznaczenia medycznego jako proste, celowe, pasywne ‹narzędzie› terapeutyczne naprawiające kompleks funkcjonalny programów w umyśle (obejmujący byt wizualizacji, a przechodzący przez obszary sterowników mięśni i integracji strukturalnej wizualizacji) pochodzących z obsługi przez ludzi nienaturalnej wizualizacji (i animacji) ‘menu’ kontekstowych i głównych obecnych powszechnie od wielu lat w oprogramowaniu komputerowym, takich ‘menu’, gdzie zachodziło co najmniej automatyczne otwieranie lub zamykanie ‘podmenu’.
‘Menu’ tego narzędzia posiada dwie możliwe drogi zmiany otwarcia poniższego/innego: pionową ukośną — opartą na czasie, oraz boczną pionową — ucieczkową mimo czasu. Natomiast okres częstotliwościowy otwarcia jest zbadanym doświadczalnie przed powstaniem tego narzędzia parametrem w strukturze funkcjonowania umysłu, stosowanym do określonego, nie nazywanego tutaj przeznaczenia. Od pierwszej wersji tego programu rozszerzenia był taki sam okres częstotliwościowy (‘timeout’) otwarcia ‘menu’, a spostrzegane w ciągu niektórych poprzednich wersji wolniejsze otwieranie się ‘menu’ wynikało wyłącznie z zachodzenia w programie rozszerzenia zakłóceń skuteczności otwarcia po ustawionym okresie częstotliwościowym w wyniku pojawiania się niekompletnych obiektów ‹raportów› z przeglądarki ‘www’, które być może wynikają z braku sekwencjonowania przepływu wykonania dla zmiany stanu obiektów ‘html’, ale ten problem został wyeliminowany już dawno (w sensie zwykłego szybkiego czasu rozwoju oprogramowania) przez dodanie filtra.
Jednak w takiej postaci to narzędzie nie mogło być narzędziem użytkowym. I dlatego okres częstotliwościowy został doregulowany do wartości bardziej swobodnej dla codziennego użytkowania, a integracja wizualizacji zmieniona bez zmiany struktury ‘menu’.
Obecnie (wersja 3.0.3.66) widoczna różnica w działaniu programu jest tylko w dwóch funkcjonalnościach, więc mógłby być ewentualnie wprowadzony przełączany tryb pracy powyższej i normalnej. Jednak już z obecnymi wszystkimi zmianami implementacyjnymi programu od czasu wymagania bibliotecznego rozszerzenia ‟shared library ©overcq”.
‟navigation ©overcq”
ikonaIkona ‟navigation ©overcq”
zastosowanieprzeglądanie ‘www’
wyposażeniepodstawowe
programdalsze funkcje nawigacji w tym samym zbiorze jak ‛do poprzedniego adresu’/‛do następnego adresu’
kategorianormalizatory
klasyfikacja wykonaniadeterministyczna narzędziowa
miejsce pracynie będące aplikacją w postaci stron ‘www’, albo będące, lecz bez wymaganej nieomijalnej sekwencji kliknięć
rodzaj pracystała
wymagane serwisowanieprzy napotkaniu ‘url’ niezgodnego ze standardem zdefiniowanym w programie pokazuje komunikat.
plik[niedostępny]
‟recently closed ©overcq”
zastosowanieprzeglądanie ‘www’
wyposażeniepodstawowe
programpo­ka­zuje lis­tę os­ta­t­nio zam­knię­tych kart
kategoriabazy danych
klasyfikacja wykonaniadeterministyczna narzędziowa
rodzaj pracystała
wymagane serwisowaniere­gula­cja pa­ra­me­trów w “Op­tions” ro­z­sze­rze­nia.
plik[niedostępny]
‟page restyle ©overcq”
zastosowanieprzeglądanie ‘www’
wyposażeniepodstawowe
programstara się zmniejszyć jaskrawość stron ‘www’ przez tymczasowe zmiany kolorów wyświetlania, gdzie możliwe
kategorianormalizatory
klasyfikacja wykonanianiedeterministyczna realizacja celu
miejsce pracypozwalające na stosowanie filtrów widoczności
rodzaj pracystała
wymagane serwisowaniebyć może tylko włączanie okresowe albo wyłączanie, gdy potrzeba, ponieważ nie można zobaczyć zawartości strony ‘www’
plik[niedostępny]
‟local storage ©overcq”
ikonaIkona ‟local storage ©overcq”
zastosowanieprzeglądanie ‘www’
wyposażeniepodstawowe
programsterownik pozorowania akceptacji a czyszczenia danych przechowywanych na komputerze użytkownika na niejawne żądania z otwieranych stron ‘www’
kategorianiszczyciele obcych ciał na otwartych ranach dostępu tak napisanych programów
klasyfikacja wykonaniateoretycznie deterministyczna
miejsce pracyniewymagające identyfikacji na stronach ‘www’
rodzaj pracystała jeśli uzupełniana funkcjonalnie
wymagane serwisowanieCo pewien czas użytkowania (w zależności od ilości otwartych różnych stron ‘www’) samodzielne uruchamianie funkcji “Remove all” w oknie “All cookies and site data” w przeglądarce ‘www’; tylko po to, by skasować indeksy pustych danych stron, ponieważ przeglądarka tego nie robi na żądanie z programu. (Do usunięcia wszystkich indeksów — ponieważ niektóre nadal pozostają jakby usunięte — potrzeba wykonać tę czynność ponownie tuż po kolejnym uruchomieniu przeglądarki ‘www’.)
instalacjaPo pobraniu pliku przeciągnij go do otwartej karty rozszerzeń (pod adresem “chrome://extensions”).
Do właściwej pracy musi być ustawione w przeglądarce ‘www’ pełne zezwolenie na przechowywanie “cookies” (również tzw. „innych stron” [„third‐party cookies”]).
Plik wykonywalny przeglądarki ‘www’ musi być ponadto uruchomiony z przełącznikiem “--disable-bundled-ppapi-flash”.
plik[niedostępny]
‟alternative history ©overcq”
zastosowanieprzeglądanie ‘www’
wyposażeniepodstawowe
programsterownik znormalizowanego logowania historii adresów widzianych stron ‘www’
kategoriabazy danych
klasyfikacja wykonaniateoretycznie deterministyczna
rodzaj pracystała, jeśli nie nastąpi przepełnienie pamięci
wymagane serwisowanieRegulacja parametrów w “Options” rozszerzenia.
Oryginalna baza danych historii przeglądarki ‘www’ nie jest kasowana.
plik[niedostępny]
‟download This Video ©overcq”
ikonaIkona ‟download This Video ©overcq”
zastosowanieprzeglądanie ‘www’
wyposażeniedodatkowe
programmenedżer strumieni ‘a‐v’ dostępnych na różnych stronach publikacji
kategoria‘interfejsy’ dostępu
klasyfikacja wykonaniadeterministyczna narzędziowa
miejsce pracyniewymagające identyfikacji na stronach «youtube.com» (‘ded’)
rodzaj pracystała jeśli aktualizowany
wymagane serwisowanieaktualizacja przez producenta do zmian programu na «youtube.com»
plik(2016‒4) [niedostępny]
‟pr0nSusPICiErr ©overcq”
zastosowanieprzeglądanie ‘www’
wyposażeniedodatkowe
programinwazyjnie ukrywa bloki ‘html’ przypuszczalnie zawierające fotografie pornograficzne (ale nie inne media pornografii)
kategoriafiltry
klasyfikacja wykonanianiedeterministyczna realizacja celu
miejsce pracypozwalające na stosowanie filtrów widoczności
rodzaj pracystała
wymagane serwisowaniebyć może okresowe wyłączanie, gdy potrzeba, ponieważ nie można zobaczyć zawartości strony ‘www’
plik[niedostępny]