‟overcq”

Programowanie

Opis OUX

Oprogramowanie OUX to nowa architektura systemów opartych na integracji czasu i funkcji. Obecnie systemy OUX są tworzone w postaci zintegrowanych programów.

Udostępnione tu oprogramowanie jest funkcjonalnym i kompilowalnym pełnym szablonem OUX osadzonego w postaci programu prototypowego ‟tracon”. W bieżącym czasie znajduje się w trakcie restrukturyzacji mechanizmów budowy, by zapewnić uniwersalność budowania starszymi wersjami kompilatora i programów narzędziowych.

Systemem operacyjnym gwarantowanej kompilacji jest Gentoo 64‐bitowy z zainstalowanym najnowszym dostępnym ‟gcc”. Systemem operacyjnym możliwej normalnej kompilacji jest dowolny system Linux z zainstalowanym ‟gcc” i narzędziami albo OpenBSD. Po restrukturyzacji systemem operacyjnym normalnej kompilacji (przy zastosowaniu/dopisaniu odpowiednich alternatyw programu budowy) będzie dowolny system typu ‘unix’ z ‟gcc” i narzędziami, a następnie – dowolny system typu ‘unix’. Pozostałe typy systemów operacyjnych wymagają modyfikacji odwołań przez API do funkcji podstawowych systemu operacyjnego przy zachowaniu istniejących uniwersalnych mechanizmów OUX i niezawodności. Producent danego systemu operacyjnego może udostępnić uniwersalną wersję (lub wersje) swojego systemu operacyjnego zawierające środowisko kompilacji, ale w tym momencie tworzenie międzysystemowych alternatyw nie jest głównym celem autora.