Strona domowa ‟overcq”

‘Patche’

nvidia-drivers

Opis

W systemie operacyjnym Gentoo Linux dla karty graficznej GeForce GT 635M wymagane są starsze sterowniki “nvidia-drivers”, już niedostępne w publicznych ‘overlays’. Jednak te starsze sterowniki nie kompilują się w bieżącym kernelu Linux, dlatego utworzyłem ‘patch’ dostosowujący wersję “390.144-r2” sterowników. Plik z ‘patchem’ należy umieścić w folderze “files”, dopisać do listy w pliku “nvidia-drivers-390.144-r2.ebuild” i przebudować “manifest” pakietu.

Poza tym by skompilować “nvidia-drivers” w tej wersji potrzeba jeszcze na ten czas dopisać do linii “cmd_cc_o_c =” w pliku “/usr/src/linux/scripts/Makefile.build” przed “-c” następujący tekst: “-I/usr/src/linux/include/linux -I/usr/src/linux/fs/proc --include internal.h”. A z kernela potrzeba udostępnić “acpi_dev_for_each_child” i “acpi_bus_get_acpi_device” dla modułu “nvidia”.

‘Patch’

--- a/kernel/common/inc/nv-linux.h
+++ b/kernel/common/inc/nv-linux.h
@@ -340,7 +340,7 @@
 #if defined(NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR_PRESENT)
 #if (NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR_ARGUMENT_COUNT == 2)
 #define NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR(dev, addr) \
-  pci_dma_mapping_error(dev, addr)
+  dma_mapping_error(dev, addr)
 #elif (NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR_ARGUMENT_COUNT == 1)
 #define NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR(dev, addr) \
   pci_dma_mapping_error(addr)
--- a/kernel/nvidia-uvm/uvm8_gpu.c
+++ b/kernel/nvidia-uvm/uvm8_gpu.c
@@ -2214,15 +2214,15 @@

 NV_STATUS uvm_gpu_map_cpu_pages(uvm_gpu_t *gpu, struct page *page, size_t size, NvU64 *dma_addr_out)
 {
-  NvU64 dma_addr = pci_map_page(gpu->pci_dev, page, 0, size, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
+  NvU64 dma_addr = dma_map_page(&((struct pci_dev *)gpu->pci_dev)->dev, page, 0, size, DMA_BIDIRECTIONAL);

   UVM_ASSERT(PAGE_ALIGNED(size));

-  if (NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR(gpu->pci_dev, dma_addr))
+  if (NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR(&((struct pci_dev *)gpu->pci_dev)->dev, dma_addr))
     return NV_ERR_OPERATING_SYSTEM;

   if (dma_addr < gpu->dma_addressable_start || dma_addr + size - 1 > gpu->dma_addressable_limit) {
-    pci_unmap_page(gpu->pci_dev, dma_addr, size, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
+    dma_unmap_page(&((struct pci_dev *)gpu->pci_dev)->dev, dma_addr, size, DMA_BIDIRECTIONAL);
     UVM_ERR_PRINT_RL("PCI mapped range [0x%llx, 0x%llx) not in the addressable range [0x%llx, 0x%llx), GPU %s\n",
             dma_addr,
             dma_addr + (NvU64)size,
@@ -2256,7 +2256,7 @@
   if (gpu->npu_dev)
     dma_address = nv_expand_nvlink_addr(dma_address);
   dma_address += gpu->dma_addressable_start;
-  pci_unmap_page(gpu->pci_dev, dma_address, size, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
+  dma_unmap_page(&((struct pci_dev *)gpu->pci_dev)->dev, dma_address, size, DMA_BIDIRECTIONAL);
   atomic64_sub(size, &gpu->mapped_cpu_pages_size);
 }

--- a/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-gem.c
+++ b/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-gem.c
@@ -54,7 +54,7 @@
 #if !defined(NV_DRM_DRIVER_HAS_GEM_PRIME_CALLBACKS) && \
   defined(NV_DRM_GEM_OBJECT_VMAP_HAS_MAP_ARG)
 static int nv_drm_gem_vmap(struct drm_gem_object *gem,
-              struct dma_buf_map *map)
+              struct iosys_map *map)
 {
   map->vaddr = nv_drm_gem_prime_vmap(gem);
   if (map->vaddr == NULL) {
@@ -65,7 +65,7 @@
 }

 static void nv_drm_gem_vunmap(struct drm_gem_object *gem,
-               struct dma_buf_map *map)
+               struct iosys_map *map)
 {
   nv_drm_gem_prime_vunmap(gem, map->vaddr);
   map->vaddr = NULL;
--- a/kernel/nvidia/nv-acpi.c
+++ b/kernel/nvidia/nv-acpi.c
@@ -590,7 +590,6 @@
 {
   struct acpi_device *device = NULL;
   NV_STATUS rmStatus;
-  int retVal = -1;


   if (!handlesPresent) // Caller passed us invalid pointer.
@@ -610,9 +609,9 @@
       if (!nvif_parent_gpu_handle) /* unknown error */
         break;

-      retVal = acpi_bus_get_device(nvif_parent_gpu_handle, &device);
+      device = acpi_bus_get_acpi_device(nvif_parent_gpu_handle);

-      if (ACPI_FAILURE(retVal) || !device)
+      if (!device)
         break;

       if (device->driver_data)
@@ -684,7 +683,7 @@
   if (nvif_parent_gpu_handle == NULL)
     return;

-  acpi_bus_get_device(nvif_parent_gpu_handle, &device);
+  device = acpi_bus_get_acpi_device(nvif_parent_gpu_handle);

   nv_uninstall_notifier(device, nv_acpi_event);
   nvif_parent_gpu_handle = NULL;
@@ -1244,9 +1243,9 @@
   if (!dev_handle)
     return NV_ERR_INVALID_ARGUMENT;

-  status = acpi_bus_get_device(dev_handle, &device);
+  device = acpi_bus_get_acpi_device(dev_handle);

-  if (ACPI_FAILURE(status) || !device)
+  if (!device)
     return NV_ERR_INVALID_ARGUMENT;

   if (!NV_MAY_SLEEP())
--- a/kernel/nvidia/nv-dma.c
+++ b/kernel/nvidia/nv-dma.c
@@ -27,9 +27,9 @@
   NvU64 *va
 )
 {
-  *va = pci_map_page(dma_map->dev, dma_map->pages[0], 0,
-      dma_map->page_count * PAGE_SIZE, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
-  if (NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR(dma_map->dev, *va))
+  *va = dma_map_page(&((struct pci_dev *)dma_map->dev)->dev, dma_map->pages[0], 0,
+      dma_map->page_count * PAGE_SIZE, DMA_BIDIRECTIONAL);
+  if (NV_PCI_DMA_MAPPING_ERROR(&((struct pci_dev *)dma_map->dev)->dev, *va))
   {
     return NV_ERR_OPERATING_SYSTEM;
   }
@@ -57,8 +57,8 @@

 static void nv_dma_unmap_contig(nv_dma_map_t *dma_map)
 {
-  pci_unmap_page(dma_map->dev, dma_map->mapping.contig.dma_addr,
-      dma_map->page_count * PAGE_SIZE, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
+  dma_unmap_page(&((struct pci_dev *)dma_map->dev)->dev, dma_map->mapping.contig.dma_addr,
+      dma_map->page_count * PAGE_SIZE, DMA_BIDIRECTIONAL);
 }

 static void nv_fill_scatterlist
@@ -166,10 +166,10 @@

   NV_FOR_EACH_DMA_SUBMAP(dma_map, submap, i)
   {
-    submap->sg_map_count = pci_map_sg(dma_map->dev,
+    submap->sg_map_count = dma_map_sg(&((struct pci_dev *)dma_map->dev)->dev,
         NV_DMA_SUBMAP_SCATTERLIST(submap),
         NV_DMA_SUBMAP_SCATTERLIST_LENGTH(submap),
-        PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
+        DMA_BIDIRECTIONAL);
     if (submap->sg_map_count == 0)
     {
       status = NV_ERR_OPERATING_SYSTEM;
@@ -197,9 +197,9 @@
       break;
     }

-    pci_unmap_sg(dma_map->dev, NV_DMA_SUBMAP_SCATTERLIST(submap),
+    dma_unmap_sg(&((struct pci_dev *)dma_map->dev)->dev, NV_DMA_SUBMAP_SCATTERLIST(submap),
         NV_DMA_SUBMAP_SCATTERLIST_LENGTH(submap),
-        PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
+        DMA_BIDIRECTIONAL);
   }
 }

--- a/kernel/nvidia/nv.c
+++ b/kernel/nvidia/nv.c
@@ -2742,7 +2742,7 @@
   if (!nvl->tce_bypass_enabled)
   {
     NvU64 new_mask = (((NvU64)1) << phys_addr_bits) - 1;
-    pci_set_dma_mask(nvl->dev, new_mask);
+    dma_set_mask(&((struct pci_dev *)nvl->dev)->dev, new_mask);
   }
 }

--- a/kernel/nvidia-drm/nvidia-dma-resv-helper.h
+++ b/kernel/nvidia-drm/nvidia-dma-resv-helper.h
@@ -69,7 +69,7 @@
                        nv_dma_fence_t *fence)
 {
 #if defined(NV_LINUX_DMA_RESV_H_PRESENT)
-  dma_resv_add_excl_fence(obj, fence);
+  dma_resv_add_fence(obj, fence, DMA_RESV_USAGE_WRITE);
 #else
   reservation_object_add_excl_fence(obj, fence);
 #endif
--- a/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-helper.c
+++ b/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-helper.c
@@ -39,6 +39,8 @@
 #include <drm/drm_atomic_uapi.h>
 #endif

+#include <drm/drm_framebuffer.h>
+
 static void __nv_drm_framebuffer_put(struct drm_framebuffer *fb)
 {
 #if defined(NV_DRM_FRAMEBUFFER_GET_PRESENT)
--- a/kernel/nvidia/nv-acpi.c
+++ b/kernel/nvidia/nv-acpi.c
@@ -215,6 +215,24 @@
   return 0;
 }

+LIST_HEAD( acpi_children );
+
+struct acpi_child
+{ struct list_head node;
+ struct acpi_device data;
+};
+
+static
+int
+acpi_add_child( struct acpi_device *dev
+, void *data
+){ struct acpi_child *node = kmalloc( sizeof( struct acpi_child ), GFP_KERNEL );
+  node->data = *dev;
+  INIT_LIST_HEAD( &node->node );
+  list_add_tail( &node->node, &acpi_children );
+  return 0;
+}
+
 static int nv_acpi_add(struct acpi_device *device)
 {
   /*
@@ -230,6 +248,7 @@
   struct list_head *node, *next;
   nv_acpi_integer_t device_id = 0;
   int device_counter = 0;
+  struct acpi_child *entry, *temp;

   status = nv_kmem_cache_alloc_stack(&sp);
   if (status != 0)
@@ -256,10 +275,11 @@

   // grab handles to all the important nodes representing devices

-  list_for_each_safe(node, next, &device->children)
+  acpi_dev_for_each_child( device, acpi_add_child, 0 );
+  list_for_each_safe(node, next, &acpi_children)
   {
     struct acpi_device *dev =
-      list_entry(node, struct acpi_device, node);
+      &list_entry(node, struct acpi_child, node)->data;

     if (!dev)
       continue;
@@ -297,6 +317,11 @@
     device_counter++;

   }
+  list_for_each_entry_safe( entry, temp, &acpi_children, node )
+  {  list_del( &entry->node );
+    kfree(entry);
+  }
+

   // arg 0, bits 1:0, 0 = enable events
   control_argument_0.integer.type = ACPI_TYPE_INTEGER;
@@ -1236,6 +1261,7 @@
   NvU32 i;
   acpi_handle dev_handle = NULL;
   acpi_handle lcd_dev_handle = NULL;
+  struct acpi_child *entry, *temp;

   if (!nv_acpi_get_device_handle(nv, &dev_handle))
     return NV_ERR_NOT_SUPPORTED;
@@ -1258,10 +1284,11 @@
     return NV_ERR_NOT_SUPPORTED;
   }

-  list_for_each_safe(node, next, &device->children)
+  acpi_dev_for_each_child( device, acpi_add_child, 0 );
+  list_for_each_safe(node, next, &acpi_children)
   {
     struct acpi_device *dev =
-      list_entry(node, struct acpi_device, node);
+      &list_entry(node, struct acpi_child, node)->data;

     if (!dev)
       continue;
@@ -1281,6 +1308,10 @@
     }

   }
+  list_for_each_entry_safe( entry, temp, &acpi_children, node )
+  {  list_del( &entry->node );
+    kfree(entry);
+  }

   if (lcd_dev_handle == NULL)
   {
--- a/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-connector.c
+++ b/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-connector.c
@@ -98,7 +98,7 @@
       break;
   }
 
-  if (connector->override_edid) {
+  if (connector->edid_override) {
     const struct drm_property_blob *edid = connector->edid_blob_ptr;
 
     if (edid->length <= sizeof(pDetectParams->edid.buffer)) {
--- a/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-drv.c
...skipping...
     const struct drm_property_blob *edid = connector->edid_blob_ptr;
 
     if (edid->length <= sizeof(pDetectParams->edid.buffer)) {
--- a/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-drv.c
+++ b/kernel/nvidia-drm/nvidia-drm-drv.c
@@ -242,7 +242,7 @@
 
   /* Currently unused. Update when needed. */
 
-  dev->mode_config.fb_base = 0;
+  //dev->mode_config.fb_base = 0;
 
   dev->mode_config.async_page_flip = false;
 
--- a/kernel/nvidia/nv-acpi.c
+++ b/kernel/nvidia/nv-acpi.c
@@ -24,7 +24,7 @@
 static int     nv_acpi_add       (struct acpi_device *);
 
 #if !defined(NV_ACPI_DEVICE_OPS_REMOVE_ARGUMENT_COUNT) || (NV_ACPI_DEVICE_OPS_REMOVE_ARGUMENT_COUNT == 2)
-static int     nv_acpi_remove_two_args(struct acpi_device *device, int type);
+static void    nv_acpi_remove_two_args(struct acpi_device *device);
 #else
 static int     nv_acpi_remove_one_arg(struct acpi_device *device);
 #endif
@@ -358,7 +358,7 @@
 }
 
 #if !defined(NV_ACPI_DEVICE_OPS_REMOVE_ARGUMENT_COUNT) || (NV_ACPI_DEVICE_OPS_REMOVE_ARGUMENT_COUNT == 2)
-static int nv_acpi_remove_two_args(struct acpi_device *device, int type)
+static void nv_acpi_remove_two_args(struct acpi_device *device)
 #else
 static int nv_acpi_remove_one_arg(struct acpi_device *device)
 #endif
@@ -410,8 +410,6 @@
     module_put(THIS_MODULE);
     device->driver_data = NULL;
   }
-
-  return status;
 }
 
 static void nv_acpi_event(acpi_handle handle, u32 event_type, void *data)