‟overcq”

Notatki

Notatki

Zwalczanie Kościoła dokonywane w ostatnich czasach, jak RP, EU, USA, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości polegająca na uniemożliwianiu życia ludzi wzorcami dobrego życia osiągniętymi przez chrześcijaństwo oraz publiczne fałszowanie pamięci tych wzorców, by ludzie ich nie poznali, a także zrażali się do religii z powodu imputowanych jej zbrodni.

Krzyżówki to odmiana ćwiczenia grafu fałszywych ‛map umysłu’.

Prognoza sytuacji Polski

Nastąpi utrata władzy formalnej przez PO, a przejęcie przez PIS i formalizacja rozbioru kraju. Obie partie to kontynuatorzy faszyzmu i komunizmu. Naprawienie tej sytuacji teraz wymagałoby osądzenia większości ludzi pełniących i aspirujących do pełnienia funkcji władzy — z oskarżenia o zdradę stanu (bycie agentem wpływu obcego państwa) oraz prywatę. Zrobi to oczywiście PIS, fałszując prawdę i swoje prawdziwe interesy i zbrodnie. Jest to część planu władzy dyktatorskiej nad Europą przy pomocy pieniądza, wprowadzanej przez duszenie kłamstwem masowym.

Odrzucenie satanizmu KK

Życie polega na oglądaniu świata i w nim uczestniczeniu. Natomiast jeśli zakłada się, że oglądając go nie uczestniczy się w nim, że nie dokonuje się czynów, które go tworzą lub niszczą, które są dobre lub złe — to jest to zbrodnia systemowa, nieprzebaczalny grzech przeciw Duchowi Świętemu. Jest to wprost liczenie na to, że zabije się innych ludzi, co jest sprzeczne z podstawą prawa, a jest zgodne z przemocą wprost wobec innych. Dlatego system rejestracji obrazów oderwanych od sensu (ich fałszowania) i anonimowej przemocy tymi obrazami musi zostać zniszczony, gdyż jest mechanizacją zbrodni w projekcie.

Ludzie w krajach tzw. ‛komunistycznych’ takich jak Korea Północna oraz niegdyś Polska — są kierowani na drogę identyczności przy obecnych również innych błędach, ale mając niewiele — w szczególności wiedzy o świecie — organizują w wyjątkach niezauważonej własności prywatnej jej użycie w zgodności z wzorcami chrześcijańskiej kultury integralności na gruncie prawdy, lecz nie mają możliwości społecznego wcielania tej prawdy życia, bo grozi to odebraniem własności po donosie. Natomiast w krajach tzw. ‛kapitalistycznych’ takich jak USA, Japonia czy Korea Południowa — promuje się ludziom wzorce skuteczności mechanizmów jednostkowych takich jak prywatne biznesy globalne kosztem zniszczeń z powodu ignorowania prawdy życia dla osiągania wizualnego efektu w ustalonych regułach. To ostatnie jest po prostu ukrytym satanizmem, destrukcją świata.

Podsumowanie rozdziału ‟Apokalipsy”⁅Biblia➪Nowy Testament⁆ o Nierządnicy

Zbrodnicze zachowanie charakterystyczne dla dziwki prostytuującej się w dowolnym zawodzie polega na robieniu wszelkich rzeczy bez względu na ich szkodliwość dla innych osób, sprzeczność z prawem, przykazaniami, itd., by faktem dokonania tej rzeczy lub powiedzenia o niej wywołać u atakowanej osoby emocję (w szczególności negatywną, ale również przyjemności) — za cudze wywołanie u dziwki emocji negatywnej lub niewywołanie przyjemności — w wyniku faktów rzeczywistych, które wymagają świadomości, by je naprawić. A dziwka za prawdę rzeczywistą wyrażoną na przykład w słowach — mści się, by wywołać u ludzi posługujących się prawdą — chwilową lub jeszcze lepiej — utrwaloną zablokowaniem emocję, dla wytworzenia której zabija bez ponoszenia odpowiedzialności, a nawet będąc wywyższaną cieleśnie w zbrodniczym społeczeństwie, które łudzi się otrzymaniem przyjemności bez świadomości oraz świadomości zabijania.

Możliwym wytłumaczeniem sytuacji Powstania Warszawskiego w 1945 r. jest to, że Armia Ludowa rozpoczęła je na polecenie Stalina, a Armia Krajowa przejęła je na polecenie Anglii.

Ponownie powstają strefy wpływów światowych mocarstw dyskryminowane za przynależność. Wydaje się, że wybuchnie krwawa wojna światowa o władzę i o nic.

Odrzucenie wizualizmu

Jeżeli cokolwiek, co jest czymś określonym, zmieni się bez woli człowieka — obserwatora, to świat musi być rzeczywisty w strukturach bytów, ponieważ inaczej to coś określone nie mogłoby się aktywować jako idea w pamięci, a następnie być czymś innym — jest bytem na zewnątrz, rzeczywistym. Jest to droga opuszczenia zapętlenia antyegzystencjalnego + 1 w górę.

Jak ludzkie zwierzęta traktują i niszczą gesty miłości wykonane z wolnej woli w cudzej obecności. Jak zmieniają i zmienili sens pocałunku krzyża, ziemi, ściany w rytuały wykonywane bez własnej woli w sposób mechaniczny. A to sprawia, że gesty miłości nie są stosowane, a ich usiłowania są niszczone przez obserwatorów zmierzających do naśladownictwa filmu nagrywanego w ingerującej obserwacji od momentu rozpoczynania jakiegokolwiek gestu (ruchu poza zimną neutralnością obrazu maski).

Machinalne ruchy palców wykonywane przez ludzi na różnych przedmiotach podczas tzw. ‚zabijania czasu’ w trakcie myślenia wolnościowego o pewnych zakończeniach dróg i ich przełączania — polegają na równoległym do tego myśleniu, dopełniającym brak czynności fizycznej badania zachowań tego przedmiotu w dłoni, jego wypadania itp., by umieć lepiej nim manipulować w użyciu, mimo że nie jest to wymagane. Jest to bardzo rozpowszechnione i naturalne zachowanie, mimo że zdarza się czasem, że niechcący zepsuje się ten przedmiot, ale nie odbiera to tak uzyskanej wiedzy o jego użyciu oraz wspomaganego w ten sposób wyniku myślenia wolnościowego. Natomiast bywają inicjowane jak też powyższe ruchy mogą przeradzać się przeważnie we właściwym użyciu tego przedmiotu — w ruchy wymuszające jego określoną pozycję, reakcję niezgodnie z mechanizmem (nie poznanym nigdy do końca) tego przedmiotu względem otoczenia, ruchy tak właściwie gniewne.

Wydaje się, że zgodnie z myślami przewodnimi ksiąg Nowego Testamentu po Ewangeliach — znajdujące się w nich odwołania (np. ⁅Ap 2:14⁆) do „ofiar składanych bożkom” i „rozpusty” ze Starego Testamentu oznaczają w pierwszym przypadku przeznaczanie części wykonywanej pracy albo jej efektów na rzecz ‚bożków’, czyli jest to szerokie pojęcie na oddawanie dóbr własnej pracy czemuś lub komuś, co jest przeznaczane na wygląd, a nie służy społeczności, w której się jest, czyli w formie podatków oraz danin, a w drugim przypadku specyficzny rodzaj cudzołóstwa, który polega na uważaniu, że wykonując jakiś mechanizm ‹modułu L› (‹pamięci programów›) na tych oddawanych ‚bożkom’ dobrach, zapewnia się coś, co poznaje się w rzeczywistości ‹modułem P› (przez ‹pamięć obrazów zmysłów›), że już nie zmieni się, że będzie w tym dobrobyt, czyli że przez oddanie części dóbr z pracy zapewnia się brak potrzeby pracy, bo się samo stworzy, gdzie „spożycie” tych „ofiar” oznacza wyzysk cudzej pracy. A praca opisana w ⁅2 Tes 3:8⁆ nie oznacza pracy najemnej, lecz stałe dbanie o wszystkie konieczności, które się pojawiają, wspólnie, ale na własnym, czyli jest to praca w prawdziwym znaczeniu tego słowa, praca bezpośrednio oparta na życiu i z niego wynikająca. Więc widać wyraźnie wszystkie fałsze, które są w zastosowaniu w systemach politycznych, gospodarczych; a w szczególności w systemach takich jak komunizm czy faszyzm — przez kłamstwa na których się opierają, skradnąwszy wyrwane fragmenty tekstów pism świętych w błędnej zamierzenie interpretacji.

To nie ‘feedback’ powoduje problem, jak twierdziły pewne osoby z czata, lecz po prostu kłamstwo i jego efekty. Nie niedozwolony proces, ale zepsucie obecnych procesów, tak jak nie światło jest przyczyną zobaczenia, ale jego użycie.

Świat jest trójwymiarowym (przestrzennym) i wypełnionym nie w pełni — rozwiązaniem programowym o nieznanych przyłączach sygnałów zewnętrznych.

Gdy system umysłowej symulacji kolejności ‛132’ zostanie na tyle uniemożliwiony sprzecznością z początkowo przyjętą prawdą ‛1’ oraz niewydolnością umysłu i ciała, by potrafić nadal zmyślać mechanizmy ‛3’, to pozostaje dyktatorskie wymuszanie obrazów realizacji własnych instynktów.

Zdrada w bliskiej obecności męża/żony polega na używaniu słów, które aktywują skojarzenia z zaistniałymi wcześniej (zwykle w młodości) sytuacjami tabu i jego złamania jako drogi poznania — zamiast poznawania własnej prawdy w relacji do Boga, do świata.