‟overcq”

Notatki

Młodzieżowe gry towarzyskie

Gry towarzyskie prowadzą do powstania bliższych relacji pomiędzy uczestniczącymi osobami, lecz nie tworzą zamkniętej grupy (do czego zmierza trening zespołowy), w której każdy zna swoje miejsce, ale praktycznie ukazują reakcje innych na określone zachowania oraz — co najważniejsze — skutki społeczne, następstwa takich zachowań. Do gry zachęca możliwość osiągnięcia czegoś zamkniętego, czyli ostatecznego, pewnego ostatecznego elementu układanki, który — dotychczas nieznany — jest pożądany i nieuchwytny.