‟overcq”

Człowiek

Miłość kobiety i mężczyzny

W najprostszym zrozumieniu na miłość tę składa się oczekiwanie i pragnienie, które przenikają myśli i ciało. Ta publikacja jest o miłości czasu teraźniejszego, a nie o miłości w jej wymiarze czasowym i społecznym. Czyli jest o spotkaniu kochających się ludzi, może pierwszym, może nie obiecanym ani nie stałym, ale o spotkaniu pojedynczym w czasie, który nie jest chaotyczny i przypadkowy, lecz jest nie ustalony.

Miejsce połączenia nie jest miejscem skierowania. Partnerzy nie starają się uzewnętrzniać swojego wnętrza. Nie uwydatnia się piersi ani żadnych innych części ciała, które mają być traktowane właśnie jako nierozłączne części ciała. To co łączy nie jest tym jak jest. Eksponowanie pojedynczych części ciała (zarówno kobiety jak i mężczyzny) prowadzi do uzewnętrzniania, natomiast nietrwałe ukazywanie części ciała w połączeniu z całym ciałem jest czymś innym. To, co jest schowane, ma być nadal schowane, ale teraz razem. Jeśli to, co jest schowane, ukaże się, to po to, by to okryć i osłonić, ale już nie chować. :-) Dlatego pornografia jest destrukcyjna, a nagość jest budująca. Uwaga zewnętrzna na miarę możliwości jest skierowana na to, co i jak się robi podczas bycia obok blisko, oraz jak się dzieje mimo tego, co się robi.

Miejsce odczucia nie jest miejscem rozkoszy. Nie dąży się do wyolbrzymiania narzędzi naturalnych jak i sztucznych. Ich działanie oparte jest na oczekiwaniu partnera, któremu się spełnia więcej lub mniej jego oczekiwania w sposób od siebie pragnący. Myśli wewnętrzne ukazują to, co jest wspólną partnerów częścią przeszłości obecnej stale w teraźniejszości, o czym przypomni słowo lub gest, lub szmer przyrody. Te myśli tworzą się w konturze obrazów wolnych od przeszłości i przeplatają się wzajemnie w teraźniejszości. Dlatego jest bycie razem, a nie samotnie.

Czas spełnienia nie jest szczytem miłości. Nie usiłują wykorzystać siebie do osiągnięcia celu. Ze sobą są właśnie wtedy, gdy są ze sobą, a czas powoli się zmienia. Druga osoba jest podtrzymywana, ale nie jest nigdy kierowana. Jest ujmowana tak, by to ujęcie ją ujęło, zachwyciło :-) , a ostatnie ukoiło we wzajemności.

Trzy proste reguły spotkania kobiety i mężczyzny dla tych ludzi, którzy chcą to robić dobrze. ;-)