‟overcq”

Z bloga o OUX/C+

Instalacja Geany, mojego rozszerzenia i schematu kolorów składni

Jeśli nie chcesz zainstalować mojego ‘forka’ edytora Geany (dostępnego tutaj), w którym funkcjonalności zostały zintegrowane, to możesz zainstalować oryginalny według instrukcji poniżej.

Geany

W systemie operacyjnym Gentoo Linux wystarczy się zalogować jako użytkownik “root” i wydać polecenie:

emerge geany

W innych systemach Linux istnieją podobne polecenia zarządzania pakietami, gdzie wystarczy zamiast “emerge” podać właściwe dla tego systemu polecenie.

Jeśli natomiast Geany nie jest dostępny w twoim systemie, to należy go pobrać, skompilować i zainstalować ze źródeł.

Pobieramy Geany z https://geany.org/download/releases/. Najlepiej wybrać "Source (tar.bz2)". Następnie rozpakowujemy poleceniem:

tar -xf geany-1.36.tar.bz2

lub podobnym. Przechodzimy do katalogu źródeł Geany:

cd geany-1.36

i kompilujemy:

./configure --enable-gtk3 --disable-nls --prefix "$HOME/.local"
make
make install

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Geany możemy wywołać poleceniem:

$HOME/.local/bin/geany -s --socket-file=/tmp/${USER}/geany-socket-$( xprop -root _NET_CURRENT_DESKTOP | cut -d \  -f 3 )

lub po prostu:

$HOME/.local/bin/geany

Moje rozszerzenie Geany

Pobieramy rozszerzenie z zachowaniem połączenia ze źródłem:

git clone https://github.com/overcq/geany-plugin.git

(Do tego potrzebne było narzędzie Git, które trzeba wcześniej zainstalować podobnie jak Geany.)

Następnie przechodzimy do katalogu źródeł rozszerzenia:

cd geany-plugin

Kompilujemy rozszerzenie do postaci biblioteki dołączanej w czasie wykonywania:

make

Sprawdzamy, gdzie się ono znajduje:

pwd

Kopiujemy wypisaną ścieżkę. Uruchamiamy Geany i otwieramy z menu Edit ➪ okno Preferences i na karcie General ➪ Startup wklejamy ją do pola "Extra plugin path". A następnie zatwierdzamy przyciskiem OK. Zamykamy Geany i uruchamiamy ponownie. Otwieramy menu Tools ➪ okno Plugin Manager i zaptaszkujemy "Geany-ocq utility", jeśli nie jest zaptaszkowane. Teraz możemy korzystać z funkcjonalności mojego rozszerzenia Geany, które omówię w innym wpisie.

Otwieramy menu Edit ➪ okno Preferences, na karcie Keybindings przewiajamy w dół do "Geany-ocq utility" i ustawiamy skróty klawiaturowe dla poleceń — teraz albo później. Zaznaczamy polecenie, klikamy przycisk Change wciskamy na klawiaturze skrót polecenia i potwierdzamy przyciskiem OK. A na końcu zamykamy okno przyciskiem OK. Oto proponowane skróty:

Klawisze skrótów 1Klawisze skrótów 2

Schemat kolorów składni

Uruchamiamy Geany i otwieramy z menu Tools ➪ Configuration Files ➪ filetypes.common, i zastępujemy zawartość pliku następującym tekstem:

Zapisujemy plik i zamykamy. Teraz kolory składni tekstu programu są zgodne z moimi.