‟overcq”

Umysł

Fałszywe mapy umysłu (‘mind maps’) a notatki

Popularne oprogramowanie do tworzenia tzw. ‛map umysłu’ to programy nieprzydatne oraz szkodzące. Przykładowym programem tego rodzaju jest FreeMind. Oprogramowanie takie pozwala rysować grafy, które mają reprezentować skojarzenia (lub cokolwiek, co autorzy tego pomysłu uważali), i podpisywać oraz oznaczać połączone obiekty. Ale projekty takiego oprogramowania opierają się na dwóch istotnych błędach, które uniemożliwiają użycie go do pomocy oraz szkodzą wolności myślenia. Ci, którzy mimo to zdecydowali używać, jednocześnie zmusili się do podporządkowania pewnym schematom porządkowania wiedzy, które są obce człowiekowi, a naturalne maszynom, więc nie uwalniają umysłu, lecz go zniewalają. Tymi błędami są:

Nigdy nie używałem programów do tworzenia tzw. ‛obrazów umysłu’, nie potrafiąc przedstawiać w nich własnych pojęć, natomiast od wielu lat używam notatniki hierarchiczne. I wydaje się, że jest lepsza graficznie forma reprezentacji, w której nie będzie problemu zbytniej widocznej rozległości w pełni otwartego drzewa albo zakrywania istotnych gałęzi nie w pełni otwartego, co znacznie przeszkadza, zmuszając do utrzymywania zawsze w pełni otwartego drzewa i żmudnego wyszukiwania gałęzi tego samego rodzica.