‟overcq”

Notatki

Ciekawostki o OUX

Makra “J_ab” i “J_a_b” w początkach projektu OUX implementowanego na podstawie opRWTng były nazywane żartobliwie odpowiednio “CAT” i “MOUSE”. :-) “CAT” jest znaną nazwą tego makra bodajże z książki Kernighan i Ritchie ‟ANSI C” lub z późniejszych przykładów, i było nazwane zgodnie z przykładem.

Statyczne nazwy elementowe używane obecnie (rozpoczynające się literą piktogramem) były najpierw rozważane w postaci pliku nagłówkowego języka C (będącego częścia prototypu ‘mikrokernela’ opRWTng przy usiłowaniu przekształcenia go w ‘exokernel’) zawierającego wybrane kombinacje makr parametrycznych tworzących pełne nazwy statyczne; w uproszczeniu: “#define ABC(a,b,c) A##_##a##_##B##_##b##_##C##_##c”.