‟overcq”

Z bloga o OUX/C+

Błędy flagi “E_flow_C_errno_p"

Flaga ta włącza przechowywanie adresu “errno”, by nie wołać za każdym razem funkcji go podającej. Jakkolwiek, jak zauważyłem, adres ten zmienia się nie tylko w procedurach obsługi sygnałów, co jest uwzględnione, ale też w innych “wątkach”, które są używane do implementacji zadań “wątkowanych” czekających na ‹systemowe raporty odblokowujące›.

Od czasu wstępnej implementacji klienta ‘www’ i dodania z jego powodu takiego właśnie zadania (“net-cli’), biblioteka modułu “base” nie może być uruchomiona, jeśli flaga “E_flow_C_errno_p” jest włączona. Dlatego flaga ta powinna być wyłączona.

Problem został rozwiązany i flaga ta może być włączona.